אירועים

14/10/2020

אסיפת המשך לאסיפה מיום 13.10.20 תתקיים ביום 20.10.20

06/09/2020

זימון אסיפה שנתית ליום 13.10.20

10/09/2019

זימון אסיפה שנתית ליום 10.10.19

14/04/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 22.5.19

13/01/2019

אסיפה שזומנה ליום 6.1.19 נדחית ליום 16.1.19

29/11/2018

זימון אסיפה ליום 6.1.19

26/07/2018

זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.8.18