הודעות למשקיעים

16/11/2020

מסכמת את הרבעון השלישי, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות פעילות המרכולים ומנגד ירידה בהכנסות פעילות בתי הקפה בעקבות השלכות משבר הקורונה

15/08/2020

מסכמת את הרבעון השני של שנת 2020, בצל משבר הקורונה, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות פעילות המרכולים

18/05/2020

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם צמיחה דו -ספרתית בהכנסות לצד שיפור ברווחיות

12/03/2020

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון הרביעי של שנת 2019 עם שיפור בפרמטרים התפעוליים ומעבר לרווחיות

24/11/2019

קופיקס גרופ מסכמת שנה ממועד העברת השליטה לרשת רמי לוי שיווק השיקמה בייצוב החברה ומעבר לרווחיות תפעולית

04/11/2019

מנכ"ל קופיקס גרופ, אירם גרייבר, הודיע על סיום תפקידו

21/08/2019

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון השני של שנת 2019: ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-68.3 מיליון שקל; ההפסד המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-6.1 מיליון שקל

26/05/2019

קופיקס גרופ: ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 68.7 מיליון שקל; ההפסד המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 4.1 מיליון שקל