הודעות למשקיעים

30/11/2021

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2021 עם צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות הגולמית ושיא ברווח תפעולי לפני השפעות חד-פעמיות

18/08/2021

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון השני של שנת 2021 עם צמיחה דו- ספרתית בהכנסות ההכנסות ברבעון צמחו בכ-13% לכ -76 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהחזרה לפעילות מלאה בתחום בתי הקפה, לצד המשך מגמת הצמיחה בתחום המרכולים

24/03/2021

קופיקס גרופ מסכמת את שנת 2020 : צמיחה של כ- 5% בהכנסות ל כ- 288.1 מיליון שקל. ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ- 5% לכ- 288.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 273.6 מיליון שקל בשנת 2019 – הושפע ו לחיוב מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות המרכולים, ומנגד ירידה חדה בהכנסות פעילות בתי הקפה נוכח משבר הקורונה וסגירת בתי קפה בהפעלה עצמית

16/11/2020

מסכמת את הרבעון השלישי, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות פעילות המרכולים ומנגד ירידה בהכנסות פעילות בתי הקפה בעקבות השלכות משבר הקורונה

15/08/2020

מסכמת את הרבעון השני של שנת 2020, בצל משבר הקורונה, עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות פעילות המרכולים

18/05/2020

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2020 עם צמיחה דו -ספרתית בהכנסות לצד שיפור ברווחיות

12/03/2020

קופיקס גרופ מסכמת את הרבעון הרביעי של שנת 2019 עם שיפור בפרמטרים התפעוליים ומעבר לרווחיות

24/11/2019

קופיקס גרופ מסכמת שנה ממועד העברת השליטה לרשת רמי לוי שיווק השיקמה בייצוב החברה ומעבר לרווחיות תפעולית