מצגות למשקיעים

25/11/2021

מצגת משקיעים – רבעון 3 2021

27/05/2021

מצגת משקיעים – רבעון 1 2021

16/11/2020

מצגת משקיעים – רבעון 3 2020

17/05/2020

מצגת משקיעים – רבעון 1 2020

22/08/2020

מצגת משקיעים – רבעון 3 2019

23/05/2019

מצגת משקיעים – רבעון 1 2019

23/11/2018

מצגת משקיעים – רבעון 3 2018