דיווחים מידיים

02/09/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 2.9.21

16/11/2020

דירקטוריון החברה אישר מתן "מכתבי נוחות" ע"י רמי לוי לטובת 2 נותני אשראי

20/10/2020

תוצאות אסיפה כללית מיום 20.10.20

13/10/2020

תוצאות אסיפה כללית מיום 13.10.20

07/09/2020

בת התקשרה בהסכם לקבלת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 5 מיליון שח

27/08/2020

עדכון בקשר עם תכנית פיתוח של פעילות בינלאומית בתחום בתי הקפה

20/05/2020

תכנית הפיתוח של הפעילות הבינלאומית בתחום בתי הקפה

18/03/2020

השלכות התפשטות הקורונה על פעילות החברה